гъучIыч

гъучIыч

سلك حديدي، شريط معدني

Адыго-арабский словарь. 2014.

Look at other dictionaries:

  • гъучIыч — (гъучIычыр, гъучIычхэр) проволока ГъучIым хэшIыкIыгъэ кIапс Ящикыр гъучIычкIэ зэтепхагъэ Телеграф гъучIыч …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • къакъыщ — (къакъыщыр, къакъыщхэр) крючок ГъучIыч IонтIэгъэ цIыкIоу чыIу папкIэу щыгъынмэ арадэрэр ары Джэдыгум ыпшъапIэ къакъыщ идагъ Къакъыщым фэдэу IонтIагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • радио — (радиор) радио 1. Электромагнит орхэу, ащ фэшI шIыгъэ станциехэм къатIупщырэмкIэ макъэхэмрэ тамыгъэхэмрэ гъучIыч хэмытэу чIыпIэ чыжьэмэ зэрыщатырэ ыкIи къызэрыщаубытрэ шIыкI Апэу радиор къэзыугупшысыгъэр урыс гъэсэгъэшхоу Поповыр ары 2. А шIыкIэм …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • решетк — (решеткэр, решеткэхэр) решетка ГъучI е гъучIыч гъум зэблэдзыгъэу шъхьангъупчъэм ыкIоцIкIэ Iуалъхьэрэр ары Кассэр зэрыт унэм ишъхьангъупчъэмэ решеткэхэр аIулъых …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”